Podmínky AXA

Podmínky poskytnutí slevy

Podmínkou poskytnutí slevy z  pojistného za povinné ručení od AXA pojišťovny a.s. je registrace uživatele na stránce radridim.cz, případně i instalace a aktivní používání mobilní aplikace AXA Drive.


Po registraci a poskytnutí údajů v registračním formuláři získáte slevový kód, prostřednictvím kterého si můžete uplatnit slevu na pojistném za Vaše povinné ručení ve výši 3%.


Po nainstalování mobilní aplikace AXA Drive a během jejího aktivního používání získáte další slevy, které můžete uplatnit na pojistném za Vaše povinné ručení a to v následující výši a za těchto podmínek:


  • 5 % sleva na pojistném při dosažení AXA Skóre nad hodnotu 60 (včetně)

  • 7 % sleva na pojistném při dosažení AXA Skóre nad hodnotu 70 (včetně)

  • 9 % sleva na pojistném při dosažení AXA Skóre nad hodnotu 80 (včetně)


Uvedené slevy (společně dále jen “Slevy”, resp. individuálně jen “Sleva”) se vztahují na pojistné za povinné ručení, které je uzavřeno s pojistitelem  AXA pojišťovna a.s.  (dále jen “pojišťovna AXA”).


Slevy je možné uplatnit při uzavření pojištění online, nebo při uzavření pojištění prostřednictvím finančního zprostředkovatele AXA přes aplikaci AXA Studio.


  1. Uzavření pojištění online - navštivte stránku https://online.axa.cz/, vyberte produkt povinné ručení, vyplňte údaje v online formuláři, v rámci kterého uvedete slevový kód na poskytnutí slevy. Příslušná sleva bude zohledněna v kalkulaci a následně, po ověření platné registrace, bude zahrnuta do výsledné výše pojistného.

  2. Uzavření prostřednictvím finančního zprostředkovatele přes aplikaci AXA Studio - navštivte některou z našich poboček nebo Vašeho finančního zprostředkovatele AXA, oznamte mu , že jste registrován/a na stránce www.radridim.cz. Při uzavření smlouvy uvede finanční zprostředkovatel slevový kód do návrhu pojistné smlouvy v rámci aplikace AXA Studio. Výsledná výše pojistného na návrhu bude, po ověření Vaší platné registrace, reflektovat poskytnutou slevu.


Slevy je možné kombinovat i s jinými slevami a bonusy, mimo těch, které jsou poskytovány v rámci stránky radridim.cz. Na jednu smlouvu povinného ručení je možné poskytnout jen jednu z výše uvedených Slev. Sleva je určena jen pro registrované uživatele stránky www.radridim.cz, kteří jsou na smlouvě povinného ručení uvedení jako pojistníci. Za tím účelem dáváte uplatněním slevového kódu souhlas pojišťovně AXA a společnosti AXA Česká republika s.r.o. (jako poskytovateli aplikace AXA Drive a stránky www.radridim.cz) k ověření, zda jste tímtoregistrovaným uživatelem.


Výše uvedené Slevy je možné uplatnit jen po dobu Vaší aktivní registrace na stránce radridim.cz. Pojišťovna AXA si vyhrazuje právo tyto podmínky jednostranně a bez předchozího upozornění kdykoliv upravit, zrušit, omezit, odvolat.


V případě nefunkčnosti či nemožnosti uplatnit Slevy je možné obrátit se na axadrive@axa.cz a uplatnit námitky. Na poskytnutí Slevy není právní nárok a po uzavření pojistné smlouvy již nelze námitky uplatnit.


Slevy poskytuje společnost AXA pojišťovna a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00  Praha 2, Česká republika, IČO: 281 95 604, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 12826,: www.axa.cz, AXA linka: +420 292 292 292, info@axa.cz.


V Praze , dne 13. 10. 2017


AXA pojišťovna a.s.

Tipy pro řidiče

Získejte tipy, příručky a novinky pro řidiče, které vám budeme pravidelně zasílat